.
Rok założenia 1965
           
 
 
 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Bolesława Chrobrego 3
59-800 LUBAŃ
 Tel. 75722 20 17    e -mail: biuro@smluban.pl
Konto bankowe:  PKO BP o/Lubań   90 1020 2137 0000 9802 0006 6282
NIP 613-000-40-05    Regon 000492983 KRS 0000181292
 
 
 

       KOMUNIKAT

       Szanowni Mieszkańcy,

W związku z drastycznym wzrostem zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się w Polsce COVID-19, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu informuje, że

do dnia 31 października – z możliwością przedłużenia

kasa i biura Spółdzielni będą niedostępne dla interesantów, natomiast Spółdzielnia nie przerywa pracy. Kontakt odbywać się będzie telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem skrzynki „Bieżąca korespondencja Spółdzielni Mieszkaniowej”.

W sprawach wyjątkowych, których nie można załatwić telefonicznie, drogą e-mail lub za pośrednictwem skrzynki na korespondencję możliwy będzie kontakt osobisty w godzinach 900 – 1400 wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Numery telefonów i adres poczty elektronicznej: sekretariat      75  722 20 17, administracja  75 722 25 85, e-mail: biuro@smluban.pl

Dodatkowo na I piętrze przed wejściem do biur Spółdzielni zostanie wywieszona skrzynka na „Bieżącą korespondencję Spółdzielni Mieszkaniowej”, która opróżniana będzie 2x w ciągu dnia.

Wpłaty należności „czynszowych” można dokonywać przelewem lub wpłatą (na poczcie, w dowolnym banku lub punktach przyjmowania wpłat) na konto Spółdzielni nr:

90 1020 2137 0000 9802 0006 6282

Kartki z numerem konta wyłożono na stoliku pod skrzynką na korespondencję.